Πεθερός! Ο άγνωστος ήρωας του γάμου!

Θέλω να διορθώσω μια αδικία και να αποκαταστήσω τον αφανή ήρωα του γάμου! Ενώ οι γυναίκες της οικογενείας έχουν τον πρώτο λόγο στις επιλογές που αφορούν την τελετή και τις λεπτομέρειες της, 

ο καημένος ο πεθερόςεπιφορτίζεται, είτε με τις πιο άχαρες αγγαρείες και τις πιο επίμοχθες δουλειές, είτε με τις οικονομικές επιβαρύνσεις του γάμου.